Αυτή είναι η προσωπική ιστοσελίδα του Καθηγητή της σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ κ. Θεοχάρη Ζάγκα.

Ο κος Ζάγκας είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας.